černý

černý

Materiál PA 6 je jeden z nejznámějších a nejpoužívanějších konstrukčních plastů, který je vhodný na díly, které jsou vystaveny silným dynamickým zatížením. Tento materiál představuje optimální kombinaci mechanické pevnosti, tuhosti, tlumící schopnosti a odolnosti proti opotřebení. Typickými vlastnostmi je vysoká mechanická pevnost, tuhost a tvrdost, výborná kluzné vlastnosti. Má velmi široké využití při konstrukci strojů, zejména jako pojezdová a ozubená kola, pouzdra ložisek a kladek, vodicí šrouby a těsnící kroužky.


Sortiment